กลุ่มบริษัทพี.เอ็น.วี.ดำเนินกิจการขนส่งครบวงจรโดยเริ่มให้บริการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (stevedore) เมื่อปี 2530 แก่สินค้าเทกองและสินค้าหลากหลายประเภทโดยอุปกรณ์ บุคคลากรและกระบวนการดำเนินงานที่รวดเร็วและปลอดภัยในการขนถ่ายสู่เรือ ลำเลียงหรือเรือโป๊ะ (barge) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและ เพิ่มความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่คู่ค้า ทางบริษัทได้ขยายการให้บริการโดยได้ลง ทุนก่อสร้างท่าเรือ (jetty) และคลังสินค้ามาตรฐานในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อความได้ เปรียบในการขนส่ง กระจายสินค้าและสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมหลายรูปแบบ (multimodal transportation) ณ อ.บางปะอิน และอ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตมสาหกรรมโรจนะ และทางหลวงสาย บริษัทมีความสามารถในการขนถ่ายสินค้าทางเรือประมาณ 1,500,000 ตันต่อปี มีพื้นที่การให้บริการคลังสินค้ากว่า 50,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ทางบริษัทได้ ขยายฐานการดำเนินธุรกิจสู่ทางบกโดยให้บริการรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อและรถหัวลาก เพื่อให้ตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจและการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า 

การบริการด้านการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าประเภทเทกองทั้งทางบก ทางน้ำและบริการคลังสินค้าอย่าง
  ครบวงจร โดยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ
การรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดีอันเกิดจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทันสมัยและ ตรวจวัด
  ประเมินเการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุง
บริการที่มีประสิทธิผลด้วยระดับต้นทุนที่ต่ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ฝึกอบรมและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของคู่ค้า